Login
Hasło
    
Opisy, zdjęcia, filmy
 


Diacyloglicerydy - czy naprawdę spalają tłuszcz?


Często słyszę ludzi dyskutujących o tym, jakie rodzaje tłuszczów najbardziej sprzyjają zgubieniu paru kilogramów. Wspominają o oleju z oliwek, kokosów, olejach z trójglicerydami o średniej długości łańcuchach kwasów tłuszczowych (MCT), czy o oleju z orzechów makadamii. Ostatnio jednak, kiedy byłem w sklepie spożywczym, moją uwagę zwróciła stojąca obok oleju z oliwek wyjątkowa mieszanka olejów o nazwie Enova®, bogata w diacyloglicerydy (DAG). Diacyloglicerydy to związki z grupy glicerydów, w których do cząsteczki glicerolu przyłączone są wiązaniem estrowym dwa łańcuchy kwasów tłuszczowych. Oleje spożywcze i sałatkowe zawierają głównie dwa rodzaje tłuszczów − trójglicerydy (TAG) i DAG.

Najpopularniejsze oleje spożywcze, takie jak olej rzepakowy czy kukurydziany, zawierają głównie trójglicerydy i mniejsze ilości DAG. Według etykiety na opakowaniu stosowanie właśnie takiego, bogatego w DAG oleju, dzięki właściwościom metabolicznym diacyloglicerydów, zapewnia zachowanie masy i skali otłuszczenia ciała na odpowiednim, zdrowym poziomie. Olej marki Enova®, wyprodukowany z naturalnych olejów: sojowego i rzepakowego, to jedyny produkt na rynku bogaty w DAG – za jego formułą stoi 20 lat badań naukowych. Analizy dowodzą, że spożywanie oleju bogatego w DAG przyczynia się do obniżenia mierzonego po posiłku poziomu trójglicerydów w surowicy krwi, a właściwości metaboliczne DAG sprzyjają zachowaniu odpowiedniej masy i odpowiedniego poziomu otłuszczenia ciała.

Diacyloglicerydy a nauka

Cząsteczki DAG podlegają w zasadzie tym samym procesom, co TAG, jednakże enzymy obecne w jelicie cienkim nie radzą sobie z zamknięciem w cząsteczkach chylomikronów dużej ich części. Dzieje się tak, gdyż chylomikrony przeznaczone są do transportu egzogennych tłuszczów w formie trójglicerydów do wątroby, tkanki tłuszczowej, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych – gdzie pod wpływem lipazy lipoproteinowej odłączany jest od nich ich trójglicerydowy ładunek. Ostatecznie cząsteczki DAG transportowane są układem wrotnym do wątroby, gdzie ulegają w dużej mierze utlenieniu, jedynie niewielka ich część może być zmagazynowana w tkance tłuszczowej.

Olej z DAG może wpływać na masę ciała u zwierząt i ludzi nie tylko bezpośrednio poprzez ograniczanie tkanki tłuszczowej. Czynnikami, na które ma wpływ są między innymi zwiększone zużycie energii, utlenianie tłuszczów, zdolność organizmu do ich magazynowania i regulacja łaknienia. Zwiększanie spożycia tłuszczów celem uczynienia z niego źródła energii to stosunkowo nowe podejście do kwestii zachowania równowagi tłuszczów (równowagi między spożyciem tłuszczów a ich spalaniem) i równowagi energetycznej (pomiędzy ilością dostarczanej, a ilością zużywanej energii).

Ostatnio kilka zespołów badawczych zwróciło uwagę na wpływ olejów zawierających DAG na procesy metaboliczne. Zasugerowano, iż różnice w metabolizmie poszczególnych cząsteczek z tej grupy wynikać mogą z różnego umiejscowienia reszt kwasów tłuszczowych na cząsteczce glicerolu. Przypuszcza się również, że wspomniana oporność DAG na przyłączanie do chylomikronów (dzięki której diacyloglicerydy dostają się do układu wrotnego i zostają ostatecznie utlenione), wpływając na ogólną intensyfikację spalania tłuszczów w organizmie, wywołuje tym samym silniejsze uczucie sytości. DAG, w przeciwieństwie do spożywanych TAG, powiązano też z kilkoma pozytywnymi zjawiskami w utrzymywaniu właściwej masy ciała, odkładaniu się tłuszczów i metabolizmu lipidów. Na bazie tych danych zaproponowano nową metodę zapobiegania przyrostowi masy ciała i ilości tkanki tłuszczowej, polegającą na włączeniu bogatych w DAG olejów do diety.

Badania nad DAG z udziałem ludzi

W toku kilku dość krótkich badań, analizujących intensywność utleniania tłuszczów po spożyciu DAG i TAG (jednorazowym, całodniowym oraz przez okres czterech dni), ujawniono przewagę diacyloglicerydów nad trójglicerydami. Dostępne są też starsze wyniki eksperymentu, który dowiódł zdolności DAG do intensyfikowania spalania tłuszczów w ludzkim ciele, chociaż nie wpłynęło to na wydajność energetyczną badanych podczas 36-godzinnego pobytu w komorze tlenowej. Różnica w spalaniu tłuszczów wynosiła do 4 g dziennie, co odpowiada w przybliżeniu 1460 g rocznie. Naukowcy zasugerowali, że zintensyfikowanie spalania może sprzyjać na dłuższą metę odchudzaniu. Poprzez zmianę w równowadze gospodarki tłuszczami, DAG mogą spowolnić gromadzenie się tkanki tłuszczowej i tym samym zwiększanie się otłuszczenia ciała. Mechanizm, na drodze którego spożycie oleju z DAG podnosi tempo utleniania tłuszczów pozostaje jednak nieznany.

W metabolizmie tłuszczów po ich spożyciu najważniejszą rolę odgrywa insulina, działając na nie poprzez lipazę lipoproteinową i lipazę hormonowrażliwą (enzym odpowiedzialny za magazynowanie tłuszczów). W dwóch niezależnych eksperymentach wykazano, że w porównaniu do osób, które spożywały oleje z TAG, u osób spożywających oleje z DAG poziom insuliny mierzony po posiłkach był niższy. Niższy poziom insuliny po posiłku w przypadku DAG oznacza słabsze pobudzanie procesów magazynowania tłuszczów i właśnie to zintensyfikowane spalanie tłuszczów zaraz po ich spożyciu może być główną przyczyną ogólnie zaobserwowanej przy spożyciu olejów zawierających diacyloglicerydy intensyfikacji spalania tłuszczów.

Podsumowując, wyniki badań z udziałem zwierząt i ludzi, wskazują, że po spożyciu nie tylko same DAG są szybciej spalane (niż TAG), ale także w porównaniu z TAG konsumpcja olejów zawierających DAG wywołuje ogólnie szybsze spalanie tłuszczów w obrębie całego ciała. Biologiczne mechanizmy tego przyspieszenia po spożyciu olejów zawierających diacyloglicerydy mogą być związane z obniżonym, w porównaniu do mierzonego po spożyciu trójglicerydów, poziomem insuliny po posiłku. Przyspieszenie przemian energetycznych zachodzących w ciele może wyjaśniać lepsze rezultaty odchudzania i większą utratę tkanki tłuszczowej u osób otyłych, które w swojej diecie umieściły olej zawierający DAG.Pokaż wszystkie artykuły...